BIP GOV

Skargi i wnioski

  1. Podstawa prawna:
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
  2. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków: Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00
  3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
     

Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

  1. Skargi i wnioski muszą zawierać:
    • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
    • adres wnoszącego

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
    • pisemnie
    • telegraficznie
    • za pomocą dalekopisu
    • telefaxem
    • pocztą elektroniczną
    • za pośrednictwem platformy e-PUAP
    • ustnie do protokołu
  2. Terminy załatwiania skarg i wniosków:
    Skargi (wnioski) Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Szczecinie  załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
  3. Tryb odwoławczy:
    Organem sprawującym nadzór nad Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Główny Inspektor Sanitarny, adres: Targowa 65, 03-729 Warszawa
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 27524
  • Data opublikowania : 2011-07-05 11:31:00
  • Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-31 08:34:14
  • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
  • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
  • Odpowiedzialny za treść : Nowacka-Redlińska Ewa
  • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.